Камините на пелети кои ги нудиме поседуваат сертификати од најпрестижните европски и светски институти. Тоа се сертификати за потврдување на квалитетот на производите, како и за нивната исправност и функционалност.